BITTER LEMON

za 08jul2023

een komedie van Dimitri Frenkel Frank

Van 20:15 tot 22:00

Prijs 17,50

In ons jubileumjaar (Het Hof maakt al 40 jaar producties) vonden we het eens tijd om enkele van de leukste en/of mooiste voorstellingen in reprise uit te brengen. De eerste reprise was 'De Dood en het Meisje" van Ariel Dorfman. Dit keer is gekozen voor een wat luchtiger stuk en tevens een van de leukste komedies van een Nederlandse schrijver.

'Bitter Lemon' van Dimitri Frenkel Frank. In een totaal andere bezetting en enscenering, dat dan weer wel!

In een schitterend vormgegeven decor en gespeeld door Abeke Schreur (Roos), Howard van Dodemomt (Axel) en Joop van der Linden (John), staat het ook dit keer garant voor een heerlijke toneelavond. En kunt u dit keer met volle teugen genieten van de onvolprezen cocktail 'Wodka-Bitterlemon', zoals die ook in 2014 volop werd uitgeschonken.

Korte inhoud:

John: vrachtwagenchauffeur van beroep, is met stomheid geslagen als hij in een luxe bungalow belandt. Dit had hij niet verwacht toen hij die leuke meid die hij in zijn stamcafé aan de haak sloeg. Of zij hem. Wat wil deze dame van hem? Helemaal ongemakkelijk wordt het als zij ook nog een man blijkt te hebben die wat eerder thuis komt dan ver­wacht. Wegwezen dus. Hij wenst zich niet te laten gebrui­ken als speeltje binnen dit ram­melende huwelijk, ook al wordt hij nog zo nadrukkelijk uitgenodigd te blijven door zo­wel de vrouw als haar man. Hij blijft, maar het ongemak blijft ook. Omdat John niet gewend is een blad voor zijn mond te nemen, laat hij duidelijk weten hoe hij denkt over het onwaarachtige leven van rijke patsers, ook al gaat hij er in de loop van het stuk meer en meer aan deelne­men.

Dimitri Frenkel Frank zelf over zijn komedie:

“Bitter Lemon" is, zoals de titel aanduidt, geen suikerzoet blijspelletje. Het gaat over verwarring, illusies, wanhoop - zoals de meeste komedies - maar ik heb de scherpe kantjes niet verdoezeld, hoop ik. “Valt er niets te lachen?" zult u vragen. Wel, ik kan zelf alleen maar om een komedie lachen als er werkelijk en hevig toneel wordt gespeeld. Iemand glijdt pas leuk uit op een bananenschil, als het lijkt of hij echt pijnlijk hard valt. Nietwaar?"