Geschiedenis van Theater Het Hof

Theater Het Hof, een monument • In het theater delen publiek en spelers de ruimte. Het intieme Theater het Hof is een wel heel bijzondere ruimte. Het heeft een lijsttoneel aan de binnenkant en is een Rijksmonument van buiten. In het prille begin van de vorige eeuw werden op de plek, hoek Spijkerstraat/Boekhorstenstraat waar het theater nu staat, ‘een tiental krotwoningen op last van de gemeente gesloopt’. In de periode 1910-1912 verrees daar, naar een ontwerp van architect en adjunct-directeur gemeentewerken Gerrit Versteeg (1872 – 1938), een schoolgebouw met hekwerk en tuinmuur: School XI, later school 5.

  Net als in de voormalige Lorentz HBS aan de Schoolstraat, ook in het Spijkerkwartier en ook van Versteeg, is de invloed van architect Berlage in het gebouw zichtbaar:
  ‘Het schoolgebouw is op Berlagiaanse wijze gedetailleerd. Hardstenen elementen markeren de uit constructief oogpunt gezien belangrijke punten. In de middentoren en de rechter toren zijn resp. een zonnewijzer en een klok in aardewerk aangebracht. In de west- en de zuidgevel van de lokalenvleugel zijn terracotta reliëfs met voorstellingen van kinderspelen te vinden. De reliëfs zijn vervaardigd door Willem Coenraad Brouw .

  ’Eind jaren zeventig van de vorige eeuw kwam er een einde aan de lessen in School 5. In het gymnastieklokaal – nu Theater Het Hof – vestigde Joe Andy zijn Circusschool. Na enige jaren vertrok hij met school en al naar Den Haag. Theater Pardoes ging zijn best doen in het gymnastieklokaal.

  In november 1996 ‘regelde’ Angela Groothuizen de verbouwing van de gymzaal van de voormalige School 5 tot theaterzaal van Theater Het Hof. Dat gebeurde, volgens zeggen, in één dag en zo werd de verbouwing gepresenteerd in het televisieprogramma De Uitdaging.

  In de weken daaropvolgend heeft Joop van der Linden – theaterdirecteur, regisseur, speler, decorbouwer en Manusje van alles tot op de dag van vandaag – met enige hulp de verbouwing tot een aanvaardbaar resultaat gemaakt.
  Op 30 november 1996 ging de eerste voorstelling in Theater Het Hof in première: Een weekend Prwx-Q-Stradeel, regie: Joop van der Linden. O ja, hij speelde ook mee…

  Met dank aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Ton Verbeeten