Vrienden van Theater Het Hof

Ons theater telt momenteel ruim 400 ‘vrienden’ die jaarlijks minimaal 25 euro als donateur naar ons overmaken. We schrijven ze dan bij een nieuwe productie iets eerder aan zodat er altijd plaats is voor hen tijdens de try-outs of de première.

In ruil voor deze ‘vriendenbijdrage’ kunnen ze dan gebruik maken van de toegezonden vrijkaartjes. Ze ontmoeten dan ook andere ‘vrienden’ en de spelers zijn meteen verzekerd van een enthousiast en geïnteresseerd premièrepubliek.

Wilt u ook vriend van ons theater worden en ons hiermee financieel ondersteunen, dan kunt u dat doen op de volgende manieren:

1. U betaalt minimaal € 25,00 per jaar en krijgt daarvoor één vrijkaartje voor de try-out of première van onze eigen producties.

2. U betaalt minimaal € 50,00 per jaar en krijgt daarvoor twee vrijkaartjes voor de try-out of première van onze eigen productie

Wilt u ook vriend worden, vul dan ons contactformulier in met de toevoeging dat u donateur / vriend van ons theater wilt worden. U krijgt dan bericht van ons over de betaling etc.

Telefonisch kan natuurlijk ook. 026-3514436

Theater Het Hof - Boekhorstenstraat 58 - 6828 - DV Arnhem