Introductie Symboliek – Vrije Academie kunst & cultuur

do 14feb2019

Beeldbetekenis in de kunst

Van 10:30 tot 12:30

U bent niet de enige die soms voor een schilderij staat en denkt: mooi, maar wat stelt het eigenlijk voor? In dergelijke situaties wendt u zich waarschijnlijk tot het beschrijvende tekstbordje aan de muur waarop slechts wat jaartallen en algemeenheden zijn te lezen. Zou het niet veel bevredigender zijn om met uw eigen ogen en geheel zelfstandig de betekenis van een schilderij te ontrafelen?

10 hoorcolleges | Incl. digitale syllabus
Prijs: € 248,00

Reserveren: www.vrijeacademie.nl