Podium BronKracht: Mattias Desmet

di 28mei2024

De kunst van het Oprechte Spreken

Van 20:00 tot 22:00

Prijs 17,50

De kunst van het Oprechte Spreken

De lucht van de 21ste eeuw is verzadigd van een sentiment van crisis: de war on terror, de bankencrisis, de klimaatcrisis, de metoo-crisis, de coronacrisis, de Oekraïnecrisis. De dreunende donderslag van de ene crisis galmt nog na als de bliksemschicht van de andere het wankele gebouw van de samenleving alweer treft. Dit is het punt dat we in deze lezing gaan maken: er is maar één crisis, en dat is de crisis van de waarheid. 

We leven in tijden van veralgemeende propaganda. Nieuwsberichten die de ene dag voor feiten worden aangenomen de volgende dag blijken de dag erna radicaal misleidend te zijn. De oplossing voor propaganda kan nooit uit (contra)propaganda bestaan. Er is maar één echte oplossing voor een samenleving die verzadigd is van indoctrinatie en propaganda: een hernieuwde, oprechte interesse in de act van het waarheidsspreken. 

De grootste opgave van onze cultuur en maatschappij bestaat erin om op zoek te gaan naar een oprecht discours. Wat is het voor de mens om waarheid te spreken? Dat is een goede vraag. En we moeten haar niet naïef beantwoorden. We kunnen misschien wel even in het gezelschap van de waarheid vertoeven, maar we kunnen haar nooit bezitten.

De kracht van de kunst van het spreken is quasi onbeperkt. Maar de weerstand die we moeten overwinnen is navenant. Op de weg van het spreken kom je letterlijk jezelf tegen. Het bewandelen van die weg vraagt noch min noch meer dat je de confrontatie met al je schaduwkanten aangaat.

De kunst van het Goede Spreken, in de finale analyse, de uitweg uit de schijnbaar onoverkoombare crisissen die onze maatschappij zowel op individueel als collectief vlak teisteren. De enige manier om echt een bijdrage te leveren tot het oplossen van de grote crisis van onze samenleving, is door onze persoonlijke crisissen door te werken.

Reserveren: www.podiumbronkracht.nl